Gå direkt till innehåll
- GVK är unikt tack vare kontrollverksamheten som bidrar till säkra våtrum, säger Peter Lindström.
- GVK är unikt tack vare kontrollverksamheten som bidrar till säkra våtrum, säger Peter Lindström.

Pressmeddelande -

Nu skärper vi kontrollerna!

GVK ökar takten i sin kontrollverksamhet. Under pandemin pausades stickproven, men nu utökar GVKs kontrollanter sin närvaro hos företagen igen.

- Alla GVK-företag på Gotland har haft stickprovskontroller i höst. Nu betar jag av Stockholm och Roslagen, säger Peter Lindström som är GVK-kontrollant i region Gotland/Stockholm. Han är en av de 16 GVK-kontrollanterna runtom i Sverige som utför kontroller och bidrar till att upprätthålla hög kvalitet på utförandet av våtrum.

Enligt GVKs regler ska samtliga auktoriserade företag bli slumpmässigt kontrollerade minst vartannat år. Kontrollerna är en bärande del av GVKs utförandekoncept. Syftet med konceptet, som i dagsläget följs av 760 GVK-auktoriserade företag, är att minska vattenskadorna i våtrum.

- På köpet lyfter man branschen och ger entreprenörerna ett ypperligt verktyg för att utföra sitt jobb på ett proffsigt, fackmässigt sätt. Det är helt enkelt en kvalitetssäkring av hela systemet.

Ett stickprov utgår från den våtrumsanmälan som alla GVK-företag är förpliktigade att göra när ett jobb startar. Där anges detaljer kring projektet och ingående material. Peter Lindström planerar sina kontroller utifrån våtrumsanmälningarna.

- Ett stickprov tar mellan 30 och 60 minuter. Jag vill gärna ta mig tid att förklara för konsumenten vad mitt besök går ut på. Ofta är entreprenören med också och då får vi tillfälle att ha en dialog kring installationen.

Svetsfogar, fall och tätning mot golvbrunn samt tätning mot rörgenomföringar är några av de punkter som kollas extra noggrant. I kontrollrapporten beskrivs besiktningen i detalj. Alla eventuella avvikelser noteras i både text och bild. Finns det felaktigheter blir våtrummet underkänt. Då ska felet avhjälpas för att sedan återkontrolleras.

GVK-kontrollanterna utför olika typer av kontroller. De slumpmässiga stickproven är den normala varianten. En återkontroll görs om stickprovet visar felaktigheter som ska åtgärdas. Sedan finns den särskilda kontrollen, som konsument eller GVK-företag kan beställa själva för att säkerställa att ett våtrum är fackmässigt utfört.

- GVK är unikt tack vare kontrollverksamheten som bidrar till säkra våtrum i Sverige, säger Peter Lindström. Det innebär också yrkesstolthet och utveckling av våtrumsbranschen, liksom trygghet för den enskilde konsumenten/beställaren. GVK-konceptet är ett fantastiskt verktyg som stärker hela branschen.

-Sedan, om man funderar på att sälja sin bostad framöver, är det förstås oerhört viktigt för slutpriset om man kan visa att badrummet är fackmässigt utfört!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll