Gå direkt till innehåll
-Stickproven är en kvalitetssäkring. Ny statistik från 2019 visar att GVK-företagen verkligen följer branschreglerna, säger Danne Hägg på Jannes Golv.
-Stickproven är en kvalitetssäkring. Ny statistik från 2019 visar att GVK-företagen verkligen följer branschreglerna, säger Danne Hägg på Jannes Golv.

Pressmeddelande -

Stickprov ger säkrare badrum

Kontroll av utfört jobb är en viktig del i konceptet för de 720 GVK-auktoriserade företagen i Sverige. Förra året gjordes 1 755 slumpmässiga stickprov för att upptäcka eventuella fel och brister i badrumsinstallationer.

- Stickproven är en kvalitetssäkring, en del av grundidén med GVK. Det innebär en extra trygghet för beställaren och faktiskt även för GVK-företagen själva. Statistiken visar att företagen verkligen följer branschreglerna för säkra våtrum, säger Danne Hägg på Jannes Golv i Hudiksvall.

GVKs verksamhet bygger på regelmässig dokumentation av förutsättningar och utförande. När ett badrum installeras görs först en digital våtrumsanmälan där relevanta uppgifter samlas ihop. Sedan följer för- och egenkontroller och till sist får beställaren en dokumentation som visar att installationen utförts på ett fackmässigt sätt.

Våtrumsanmälan skickas bland annat till GVK-kontrollanten som gör slumpmässiga, oanmälda stickprov. De kritiska punkterna i badrummet, såsom rörgenomföringar, lutning mot golvbrunn och täthet i svetsskarvarna, speciellt då i ytter- och innerhörn, kontrolleras.

- Om ett fel återkommer, till exempel en otät skarv i innerhörnet, då vet vi att något måste göras. Drabbar det ett enskilt företag får deras rutiner och arbetssätt förändras. Om kontrollanterna ser samma fel återkomma hos flera GVK-företag är det förmodligen branschreglerna Säkra Våtrum eller utbildningen som behöver uppdateras. Det kan också handla om monteringsanvisningar som leverantören då får se över.

GVK-företagen utför ett säkert jobb. Statistik från 2019 som bygger på stickprov från branschens 19 kontrollanter visar att 97,5 procent av de kontrollerade installationspunkterna var felfria – en ökning med en halv procentenhet från året innan. 1,5 procent visade någon form av avvikelse och 1 procent var behäftad med fel. Siffrorna visar tydligt att val av entreprenör vid installation av badrum har stor betydelse för ett gott resultat.

- Kontrollmomentet i GVK-konceptet är ett verktyg för att ständigt bli vassare och bättre. Man ska inte känna sig utpekad när kontrollanten dyker upp. Stickproven hjälper oss i förlängningen att bygga ännu säkrare badrum, säger Danne Hägg.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll