Gå direkt till innehåll
Val av entreprenör har stor betydelse för vattensäkra badrum visar statistik från stickprovskontroller
Val av entreprenör har stor betydelse för vattensäkra badrum visar statistik från stickprovskontroller

Pressmeddelande -

Fortsatt god utveckling för täta badrum

Glädjande nog visar statistiken att badrum utförda av auktoriserade GVK-företag fortsätter att vara i en klass för sig när det gäller vattensäkerhet. Av de 1 800 installationer som kontrollerades 2018 var 97 procent av golvbrunnarna felfria.

Branschstatistiken visar svart på vitt att valet av entreprenör har stor betydelse.

- Den som handlar upp badrumsinstallationer gör ett aktivt val genom att anlita en auktoriserad eller en icke-auktoriserad utförare, säger Christoffer Lundkvist, teknisk rådgivare på GVK. Våra siffror är uppenbara bevis på att val av entreprenör har stor betydelse för utfallet.

- Förra året gjordes betydligt fler stickprovskontroller än året innan. Ändå ligger de felfria anslutningarna av tätskikt till golvbrunn fortfarande på 97 procent. Det är ett bra betyg för de dryga 700 GVK-företagen.

Siffrorna bygger på stickprov som utförs av branschens 20 kontrollanter. Av de kontrollerade våtutrymmena var 97 procent felfria, 2 procent visade någon form av avvikelse och 1 procent var felaktigt installerade.

När ett GVK-företag påbörjar ett badrumsjobb lämnar de in en digital våtrumsanmälan där alla fakta kring installationen finns samlade. Utifrån våtrumsanmälan gör sedan GVK-kontrollanterna slumpmässiga stickprov, kvalitetskontroller, på de färdiga badrummen. Nu i februari har över
490 000 våtrumsanmälningar registrerats i GVKs databas.

GVK-kontrollanternas insamlade data höjer kontinuerligt branschens kvalitet. Dels upptäcks eventuella systematiskt återkommande fel, dels återförs erfarenheterna till våtrumsbranschen genom bättre utbildning och utveckling av branschreglerna Säkra våtrum.

Utförandekonceptet GVK innehåller utbildning, våtrumsanmälan, stickprovskontroller, våtrumsintyg samt möjlighet att stänga av företag som inte följer reglerna. Kvalitetsarbetet innebär trygghet för konsumenter och byggaktörer och ökar förutsättningarna för en ytterligare minskning av fukt- och vattenskador i svenska badrum.

Branschreglerna Säkra våtrum »

Hitta GVK-företag »

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner, 10 år eller yngre, står för nära 20 procent av alla vattenskador i kök. Störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som sammanfattar samtliga försäkringsbolags vattenskador under 2018.