Gå direkt till innehåll
Kraven på golvets lutning vid golvbrunn har förtydligats i GVKs uppdaterade branschregler.
Kraven på golvets lutning vid golvbrunn har förtydligats i GVKs uppdaterade branschregler.

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Golvets lutning mot golvbrunn i våtrum

Bedömningen av hur golvets lutning ska utföras vid golvbrunn och intilliggande vägg för att bli godkänd har förtydligats. Även rekommendationer för golvets lutning vid keramiskt ytskikt har införts i branschreglerna.

Golvets lutning ska utformas så att nivåskillnaden mellan golvbrunnens fläns och tätskiktets övre kant vid dörröppning ska vara minst 20 mm. Att golvet lutar mer än 20 mm/m på ytan mellan golvbrunnen och den närmaste väggen är en konsekvens av golvbrunnens placering i förhållande till vägg samt att en ”rak linje” eftersträvas i golv- och väggvinkel. Räkneverktyg för lämplig lutning finns på gvk.se.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

- Rent praktiskt innebär det att man inte kan underkänna ett golvs lutning med hänvisning till halkrisk, om man inte kan gå på den delen av golvet, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Risk för halka förutsätter ju att golvytan är gångbar.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

5. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TÄTSKIKTSARBETE – GOLV

5.8.3 Toleranser
• I duschplatser eller motsvarande ska golvets lutning mot golvbrunnen vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m). Golvets lutning mellan golvbrunn och intilliggande väggar kan vara högst 1:25 (40 mm/m). Se bedömning av golvets lutning under 5.8.6.
• Lutningen på övrigt golv i våtrummet ska vara minst 1:500 (2 mm/m) och högst 1:100 (10 mm/m).

5.8.5 Rekommendationer
• Vid plastmatta som tät- och ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 2-10 mm/m på övrig golvyta.
• Vid keramiskt ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 5-10 mm/m på övrig golvyta.

5.8.6 Bedömning av golvets lutning
För att det ska föreligga en risk för halka så krävs att golvytan är gångbar. På golvytor som normalt inte kan beträdas föreligger det därmed inte risk för halka. Mellan golvbrunn och intilliggande vägg kan golvets lutning vara max 1:25 (40 mm/m), förutsatt att den brantare lutningen inte orsakar att tätskiktet släpper från underlaget. Notera att det finns godkända plastmattor med halkhämmade egenskaper som testas särskilt med hänsyn till halkrisk.

Observera att det finns plastmattor med glasfiberarmering som inte klarar av en brantare lutning på golvet än 1:50 (20 mm/m). Detta framgår i leverantörens anvisning.
Notera att golvets brantare lutning vid golvbrunn och intilliggande vägg är en konsekvens av både golvbrunnens placering i förhållande till vägg och att eftersträva en ”rak linje” i golv- och väggvinkel.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå
Säkrare rörgenomföring med större avstånd
Täta plastmatta mot rör
Rör som bryter golvets tätskikt

Förtydligade krav i våtzon

Krav vid dörröppning i våtrum

Genomföring för el i våtrum

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll