Gå direkt till innehåll
I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 får metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt en ny, säker lösning.
I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 får metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt en ny, säker lösning.

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Täta plastmatta mot rör

Metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt får nu en ny, säker lösning. Tätning av plastmatta mot rör ska göras med butylband om inte leverantören rekommenderar annat. Sedan ska tätningen ha ett sprutskydd, till exempel en väggbricka, för att undvika mekanisk åverkan på butylbandet. Tidigare krängdes bara plastmattan mot röret. Butylbandet innebär att tätningen nu blir betydligt säkrare.

Det är en av de viktiga nyheterna i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum som börjar gälla den 1 januari 2021.

- Arbetsgruppen som kommit fram till den nya lösningen består av representanter för organisationerna GVK, Golvbranschen, GBR och Säker Vatten, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Förändringen är därför väl förankrad och bygger på erfarenhetsåterföring från våtrumsbranschen.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

8.7 Tätning av rörgenomföringar med tappvatten eller värmerör i väggar

8.7.1 KRAV

• Plastmatta som tät- och ytskikt tätas mot röret med ett butylband (eller annan lösning
som leverantör av plastmatta rekommenderar) och ett sprutskydd/väggbricka.
• På rörledningar av metallrör utförs tätningen mot metallröret.
• På rörledningar av plastbelagda metallrör utförs tätningen mot plasthöljet.
• På rör-i-rör-system utförs tätningen mot skyddsröret, väggboxen eller annan genomföringsdetalj.
• På andra typer av rör utförs tätningen enligt produktens monteringsanvisning.

8.7.2 Toleranser

• Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt och max 6 mm radiellt (ut från
röret).
• Efter utförd tätskiktsinstallation ska skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje
på rör kapas 6–9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapning får åverkan inte göras på
tätningen. Kapningen utförs av VVS-montören.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.

https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;

Enklare att läsa och förstå
Säkrare rörgenomföring med större avstånd

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll