Gå direkt till innehåll
Det blir enklare att läsa och förstå branschreglerna Säkra Våtrum i den uppdaterade versionen 2021:1
Det blir enklare att läsa och förstå branschreglerna Säkra Våtrum i den uppdaterade versionen 2021:1

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1. Vad ändras? Enklare att läsa och förstå

En tydligare disposition där branschreglerna följer byggprocessen och anvisningar för hur reglerna ska läsas. Det är en av de viktiga nyheterna när de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021. Syftet är att enklare förstå vad som står i regelverket och vad regeln faktiskt innebär. Det är en välkommen uppdatering, då det tidigare funnits synpunkter på att reglerna kan tolkas på olika sätt.

I läsanvisningarna har man förtydligat vad som är krav, vad som är rekommendation och var undantag är möjliga. Branschreglerna är indelade i kapitel som följer byggprocessen.

- Den här förändringen gör det enklare för våra entreprenörer att läsa och förstå branschreglerna, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Det i sin tur leder till ett ännu bättre utförande och säkrare våtrum, vilket är hela syftet med att uppdatera branschreglerna.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 (förkortad text):

1.4 Läsanvisning

Branschreglerna är indelade utefter byggprocessens delar i ett våtrum:

  • Förutsättningar inför tätskiktsarbete på golv och vägg. Detta är arbeten som oftast utförs av andra yrkesgrupper såsom VVS-entreprenörer och snickare.
  • Krav på utförande av tätskikt på golv och vägg.
  • Efter utfört tätskiktsarbete.

Varje kapitel är i den mån det är tillämpbart uppdelat i följande regelhierarki:
1. Boverkets Byggregler
2. Krav
3. Toleranser
4. Undantag
5. Rekommendationer
6. Illustrationer

Uppdatering av branschreglerna Säkra Våtrum
Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.

https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll