Gå direkt till innehåll
Nu är det branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 som gäller!
Nu är det branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 som gäller!

Nyhet -

Beställ Säkra Våtrum – de nya branschreglerna!

Nu är de här, de uppdaterade branschreglerna för fackmässig installation i våtrum. En omfattande samordning med de näraliggande organisationerna Säker Vatten och BKR samt insamling av erfarenheter och återkoppling från GVK-företagen har lett fram till Säkra Våtrum 2021:1. Syftet är att gällande branschregler ska vara tydliga, enkla att förstå samt följa aktuella lagkrav och teknisk utveckling.

Branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 är nu publicerade och finns att hämta som pdf eller beställa som trycksak.

– Säkra Våtrum är stommen i GVKs utförandekoncept för en fackmässig installation. Det är därför av största vikt att branschreglerna speglar den aktuella utvecklingen och är tydliga, säger Johan Aspelin, vd på GVK.

- Vi vill passa på att tacka alla GVK-företag som återkopplat erfarenheter, kommit med synpunkter och uppmärksammat oss på oklarheter. Den här återföringen av praktiska erfarenheter har haft en central plats i jobbet med uppdateringarna.

Säkra Våtrum 2021:1 finns att ladda ned som pdfeller beställa som trycksak.

De nya branschreglerna gäller för alla installationer som påbörjas efter 1 januari 2021. Här hittar du information om de viktigaste förändringarna. Samtliga tidigare gällande branschregler, ända från februari 1988, finns tillgängliga som referens.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll