Gå direkt till innehåll
Populär 25-åring håller tätt

Pressmeddelande -

Populär 25-åring håller tätt

Grattis GVK som fyller 25 år idag! I ett kvarts sekel har stiftelsen arbetat för vattensäkra badrum och tvättstugor. Nu är intresset större än någonsin att bli GVK-auktoriserad, vilket bland annat innebär att företaget lämnar in våtrumsanmälan och har GVK-utbildad personal. Dokumenterad behörighet för våtrumsinstallation har blivit nästintill ett krav från mäklare, försäkringsbolag och beställare. Just nu finns 636 GVK-företag i Sverige och fler står på kö för att bli auktoriserade.

Jan-Eric Allberg, tidigare VD för GVK och dess dotterbolag AB Svensk Våtrumskontroll var en av initiativtagarna när det begav sig.
-Våren 1987 togs beslutet att efter dansk modell sjösätta ett organiserat system där branschen tillsammans tar krafttag mot vattenskador i våtrum. På självaste Nobeldagen den 10 december 1987 bildades stiftelsen GVK. Bland stiftarna finns viktiga aktörer i byggbranschen såsom HSB, Riksbyggen, SABO, SBC samt Fastighetsägarna, Golvbranschen GBR och VVS-företagen.

Han pekar på flera faktorer som ger GVK vind i seglen. Uttalade krav på säkra våtrumsinstallationer från mäklare och försäkringsbolag är en bidragande orsak. Beställare både inom privat och offentlig sektor kräver också i allt högre grad i sina upphandlingar att installation av badrum och tvättstugor utförs av fackmän med rätt utbildning och kompetens.

-GVKs system med sticksprovskontroller, en löpande, slumpmässig kontroll av utförda installationer, har funnits med under alla de 25 åren. Det är unikt i sitt slag och ger en ständig, värdefull återkoppling av kunskap som gynnar och utvecklar branschen, avslutar Jan-Eric Allberg.

Roger Pohjanen är divisionschef på Riksbyggen:
-Genom teknikutveckling och utbildning blir GVK-auktorisationen en garanti för säkra våtrum, konstaterar han. För oss på Riksbyggen innebär det en trygghet att våtrumsjobb utförs på ett kvalitetsmässigt korrekt sätt. Det ger självklart många ekonomiska fördelar, bland annat i form av minskad risk för vattenskador och längre underhållscykler.


Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Tiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

Tiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

Nyligen fick GVK in årets våtrumsanmälan nr 10 000. Det betyder att branschen följer reglerna på ett bra sätt. En våtrumsanmälan görs i enlighet med GVKs allmänna villkor för auktoriserade företag till beställaren av varje våtrumsinstallation och bekräftar att tätskiktsarbetet blir rätt utfört. Anmälningarna representerar över 26 000 badrum och tvättstugor då en anmälan kan avse flera våtutrymmen.