Gå direkt till innehåll
Våtrumsintyg en värdehandling

Pressmeddelande -

Våtrumsintyg en värdehandling

Se till att få ett våtrumsintyg när du renoverar badrummet och spara det sedan på en säker plats. Intyget kan bli en ren värdehandling i bostadsaffärer och vid ett eventuellt försäkringsärende.  Fler och fler mäklarfirmor använder våtrumsintyget som säljargument och i försäkringsfrågor kan intyget vara skillnaden mellan en ekonomisk smäll eller att klara sig hyggligt igenom en jobbig vattenskada.

Så här säger Jannica Westling, seniormäklare och vice VD vid mäklarfirman Eklund Stockholm New York*, om vikten av våtrumsintyg vid försäljning av bostadsrätt;

– Trygga spekulanter är spekulanter som är beredda att lägga bud. Skapa därför trygghet genom att minska alla eventuella trösklar. Se till att ha alla intyg från renoveringar. Vid försäljning av bostadsrätt rekommenderar jag att se till att ha våtrumsintyg för badrum.

*Eklund Stockholm New York, Nyhetsbrev oktober 2012

Från försäkringsbolagens sida förordar man starkt att anlita GVK-auktoriserade företag och att kräva våtrumsintyg för badrumsjobbet vid renoveringar, nybyggnation och köp av bostad. Länsförsäkringar, med närmare 40 procent av marknaden för villa- och hemförsäkringar fördelad på 23 lokala bolag, är mycket tydliga på den punkten.

-Anlita alltid en auktoriserad fackman vid våtrumsarbete, så får du som kund det förmånligaste avtalet med ditt försäkringsbolag, säger Peter Bratt, byggcontroller på Länsförsäkringar.

-Badrummet är det mest komplicerade utrymmet i ett hus, där det lätt uppstår fuktskador. Statistik visar att medellivslängden på ett badrum idag är under 10 år. Uppstår en skada under dessa år kommer 90 procent av problemen från ett felaktigt utfört arbete. Det handlar oftast inte om fusk utan om okunskap. Med tanke på detta är det självklart för försäkringsbolagen att premiera kunder som kan visa ett intyg på att våtrumsarbetet är fackmannamässigt utfört samt att man har följt tillverkarens monteringsanvisningar, avslutar Peter Bratt.

Ett våtrumsintyg visar att arbetet utförts enligt gällande branschregler samt innehåller uppgifter om entreprenören, när våtrumsarbetet gjorts, på vilket sätt och med vilka material. Om kunden vill ha en annan lösning än bygg- och branschregler föreskriver ska detta också anges. På så vis blir våtrumsintyget en värdehandling även för entreprenören.

 

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll