Gå direkt till innehåll
Våtrumsanmälan för trygg badrumsinstallation

Pressmeddelande -

Våtrumsanmälan för trygg badrumsinstallation

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren. Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart. Ett GVK-auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll - lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb som badrum, toalett och tvättstuga. Den beställare som anlitar ett GVK-företag får alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning och myndighetskrav.
    
Den detaljerade anmälan som GVK-företagen lämnar för varje våtrum som byggs/ renoveras ger en klar bild av de tekniker, material och produkter som används. Det är kunskap som sedan återförs i branschreglerna. GVKs länskontrollanter gör även stickprov på utförda våtrumsarbeten. Sammantaget bidrar våtrumsanmälan och stickprovskontroller till att upprätthålla en hög kvalitet i utförande och kunskapsåterföring, allt för att förhindra framtida vattenskador.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande, allt i enlighet med branschreglerna. Samarbetet mellan organisationer och företag i GVK syftar till att minska vattenskadorna i svenska villor och fastigheter, skador som varje år kostar den enskilde ägaren stora summor pengar.

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum lägger en säker grund för problemfria och vattensäkra våtrum. De hjälper fastighetsägare att göra bra beställningar av badrum, toalett och tvättstuga vid nybyggnad såväl som ROT-jobb. Läs GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum i sin helhet. På www.gvk.se finns också alltid de senaste rekommendationerna för testade och godkända produkter för våtrum.Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll