Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utökat VT-godkännande för plastmattor i våtrum

Den tidigare gällande VT-märkningen har endast innefattat plastgolv i olika utföranden av PVC-plast. I och med tillkomna plastmaterial på marknaden har möjligheten att även testa dessa efterfrågats.

En stor del av arbetet med att ta fram den nya VT-märkningen har varit att arbeta fram metoder för att testa de olika materialens egenskaper – och göra dem jämföra. För egenskapstestet har GBR utgått från europeiska standarden SS EN-13553 gällande för PVC-golv i våta utrymmen.

För GVK kommer det uppdaterade VT-godkännandet innebära att listan för Godkända plastmattor för golv och vägg kommer att kompletteras i den takt som produkterna uppfyller kraven i branschstandarden.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Villaägarnas Riksförbund, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår.  Dessa organisationer och företag ger via GVK ut branschregler för tätskikt i våtrum för att minska vattenskadorna i Sverige.

I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Villaägarnas Riksförbund, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90