Gå direkt till innehåll
Uppdaterade branschregler bygger säkra våtrum

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler bygger säkra våtrum

- Det är mycket tillfredsställande att kunna presentera nya Säkra Våtrum 2016:1, en uppdatering av branschreglerna för hur man bygger vattensäkra badrum och andra våtutrymmen. Det handlar inte om stora förändringar eller tvära kast. Uppdateringarna är utformade efter kraven i Boverkets byggregler och harmoniserar med branschreglerna för näraliggande yrkesgrupper. I syfte att minska vattenskadorna i Sverige har vi också tagit vara på den erfarenhet som ständigt återförs från det dagliga arbetet, säger Johan Aspelin, VD i GVK.

Säkra Våtrum 2016:1 är tydligare, enklare att följa och harmoniserar med övriga regelverk.
Några exempel;

  • Tydlig distinktion mellan vad som är regler och vad som är rekommendationer.
  • Ger en bättre överblick och följer arbetsgången på ett logiskt sätt
  • Tydlig ansvarsfördelning mellan GVK-företaget, beställaren och övriga yrkesgrupper

- I Säkra Våtrum 2016:1 finns en lista över de förändringar som gjorts. Då kan man enkelt jämföra med förra utgåvan. De viktigaste punkterna handlar om rördragning och rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt och är harmoniserade med VVS-företagens branschregler Säker Vatteninstallation, säger Johan Aspelin.

Säkra Våtrum 2016:1 gäller vid upphandlingar gjorda efter den 1 januari 2016. Är arbetet upphandlat före detta datum ska det utföras enligt de gamla branschreglerna, 2011:4.

Det har gått fem år sedan förra utgåvan av Säkra Våtrum. Den nya versionen, Säkra Våtrum 2016:1, är baserad på Boverkets byggregler, VVS-företagens branschregler Säker Vatten, leverantörernas monteringsanvisningar för branschgodkända produkter samt erfarenhetsåterföring från GVKs kontroll- och uppföljningsverksamhet. Synpunkter från GVK-auktoriserade företag samt vanliga frågor från arkitekter, byggherrar och försäkringsbolag har också vägts in i arbetet med de nya branschreglerna.

- Innehållet på webbplatsen gvk.se anpassas successivt till de nya branschreglerna. Där finns också alla tidigare versioner av branschreglerna, ett bra hjälpmedel för till exempel skadereglerare på försäkringsbolagen som ska bedöma jobb som gjordes när andra regler gällde, säger Johan Aspelin.

Säkra Våtrum 2016:1
Tidigare versioner av branschreglerna Säkra Våtrum
GVK.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll