Gå direkt till innehåll
Produkter som branschorganisationerna godkänner för  våtrum är noggrant testade och försedda med monteringsanvisningar för korrekt installation.
Produkter som branschorganisationerna godkänner för våtrum är noggrant testade och försedda med monteringsanvisningar för korrekt installation.

Pressmeddelande -

Tål ditt badrum vatten?

Godkända produkter, så som tätskikt, väggnära golvbrunn och fästmassa, är ett självklart val om du vill slippa vatten- och fuktskador i badrummet. Branschorganisationerna godkänner våtrumsprodukter som är noggrant testade för att klara badrummets tänkta livslängd. Men det räcker inte med det tuffa testet. Leverantören ska också tillhandahålla en detaljerad monteringsanvisning för att produkten ska bli godkänd för användning i vattensäkra badrum.

En godkänd produkt har klarat tuffa tester som simulerar det beräknade slitaget under badrummets uppskattade livslängd. Provningen görs i laboratoriemiljö och består av flera olika moment.

Lika viktigt som att produkten är godkänd i test är att den monteras rätt. Godkännandet från branschorganisationen Golvbranschen GBRs sida bygger på två ben.

-Om till exempel plastmattan inte monteras korrekt hjälper det inte att den är godkänd i test. För att bli godkänd av oss har vi dels de hårda testkraven på själva materialet. Dels ska en detaljerad pedagogisk monteringsanvisning bifogas, som gör det enklare för montören att följa de olika momenten, säger Patrik Nordahl, teknisk rådgivare på Golvbranschen GBR.

Leverantören av respektive produkt tar fram monteringsanvisningen utifrån standardiserade mallar. Mallarna uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Godkänd plastmatta, tätskiktsfolie samt vätskebaserat tätskikt liksom andra godkända våtrumsprodukter som fästmassor och väggnära golvbrunnar finns listade på gvk.se. Produkterna är godkända av branschorganisationerna Golvbranschen, GBR respektive Byggkeramikrådet, BKR.

En installation av tätskikt i badrum ska alltid utföras fackmässigt. Med fackmässighet menas att arbetet utförs i enlighet med leverantörens monteringsanvisning och att man följer branschreglerna.

Enligt Vattenskaderapporten 2016 står bad- och duschutrymmen för 27 procent av alla inrapporterade vattenskador förra året. Siffran gäller för våtrumsbranschen i sin helhet, utan hänsyn till om våtrummet installerats av hemmafixare, obehöriga hantverkare eller auktoriserade våtrumsföretag.

Statistik från badrum installerade av behöriga GVK-företag ger en betydligt ljusare bild än Vattenskaderapportens generella siffror. Antalet felfria GVK-installationer av tätskikt i golvbrunn, den mest kritiska punkten i ett badrum, har ökat från 95 procent 2015 till hela 97 procent år 2016.

Läs mer:

Badrummen blir allt vattentätare, juni 2017 »

Stor skillnad på hantverkare i badrum, maj 2016 »

Säkra Våtrum, branschregler »

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90