Gå direkt till innehåll
Kontroll är nyckeln till vattentäta badrum

Pressmeddelande -

Kontroll är nyckeln till vattentäta badrum

Här syns exempel på olika bristande förutsättningar som rapporterats in till GVK.

Slumpmässiga kontroller är nyckeln till säkra badrum, tvättstugor och övriga våtutrymmen. För företag i kvalitetssystemet GVK är det självklart att kritiska punkter i tätskiktets anslutning till golvbrunnar och rör kan bli granskade. Statistiken visar att kontrollerna är effektiva. Över 90 procent av de kontrollerade tätskiktsanslutningarna mot golvbrunn som utfördes av GVK-företag var utförda utan anmärkning 2012. Det kan jämföras med en sammanställning av utförda besiktningar som gjorts av ett stort försäkringsbolag* – med golvbrunnar och tätskikt monterade av alla slags våtrumsföretag – där nära 25 procent får underkänt.

Jon Herrdahl är teknikansvarig på GVK. Borde inte 100 procent av de golvbrunnar som monteras av GVK-företag vara fria från avvikelser?
-Det kan man kanske tycka, menar han, men då ska man komma ihåg att innan tätskiktsentreprenören går in och monterar tätskiktet har flera andra yrkesgrupper varit i badrummet. Snickare, elektriker och VVS skapar förutsättningar för tätskiktsinstallationens kvalitet och hållbarhet.

- För att minska gapet mellan branschreglerna för säkra våtrum**, avtalade förutsättningar och de förutsättningar som faktiskt gäller ute på byggplatsen krävs bättre samordning i byggprocessen. Det visar en undersökning vi gjort bland 600 GVK-företag, varav drygt en tredjedel svarade, berättar Jon Herrdahl. Det är tydligt att det förarbete som tidigare yrkesgrupper i processen gjort varierar och ibland har stora brister som försämrar förutsättningarna för fackmässiga installationer av tätskikt som ger vattentäta våtrum.

GVK-företagen följer ett kvalitetssystem där kontroll är en bärande del. När ett våtrumsjobb startar gör företaget en våtrumsanmälan med relevanta fakta om det blivande badrummet. Uppgifterna ligger sedan till grund för för- och egenkontroller, slumpmässiga stickprovskontroller utförda av GVKs länskontrollanter samt till sist för det viktiga våtrumsintyget som beställaren får och som visar att badrummet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler.

Sedan ett år tillbaka kan GVK-företagen lämna våtrumsanmälan samt för- och egenkontroller via en app i mobil eller läsplatta. Det är ett enkelt och effektivt system för både entreprenör och beställare. För GVK är det också en enastående möjlighet att få ett statistiskt underlag som visar var eventuella brister finns och hur man kan utveckla branschreglerna för att bygga ännu säkrare badrum.

*Läs Folksams undersökning här

**Säkra våtrum, GVKs branschregler

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll