Gå direkt till innehåll
Hur golvets lutning ska mätas är ett av de förtydliganden som tillkommit i samband med senaste versionen av branschreglerna Säkra Våtrum.
Hur golvets lutning ska mätas är ett av de förtydliganden som tillkommit i samband med senaste versionen av branschreglerna Säkra Våtrum.

Pressmeddelande -

Koll på branschreglerna?

Nu har vi varit igång ett tag med branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1, den senaste uppdateringen av reglerna för fackmässig installation av våtrum. Branschreglerna revideras ungefär vart femte år för att spegla aktuella lagkrav och teknisk utveckling men också för att vara enklare att följa och förstå.

Basen i översynen kommer från GVK-företagen själva i form av våtrumsanmälningar, avvikelserapporter och stickprovskontroller som visar om något systematiskt utförs på fel sätt.

Sedan de uppdaterade branschreglerna lanserades i januari 2021 har det även tillkommit ett antal förtydliganden, bland annat för anslutning av tätskikt vid tröskel och dörrkarm, hur man mäter golvlutning i våtrum och nu senast för genomföringar av el i våtrum.

Här är en påminnelse om de viktigaste förändringarna i Säkra Våtrum 2021:1.

Förtydliganden

Säkra Våtrum 2021:1 finns att ladda ned som pdf eller beställa som trycksak. Alla tidigare gällande branschregler, med start i februari 1988, finns tillgängliga som referens.

Hör gärna av dig till GVK för frågor eller synpunkter. Kontakta Frida Johansson, frida.johansson@gvk.se, 08-702 30 90

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90